RIDHUS

Drömmen om ett eget stall har funnits i många år. Hösten 2010 sattes grävskopan i marken och stall, hagar och ridbana började ta form. Ett år senare var det dags att flytta in.

Stall Krabbängen är beläget i Moholm, Västra Götalands län. Stora stallet består av 8 boxar samt verkstad och garagedel.
I lilla stallet finns 6 boxar, uppbindningsplatser samt garage/ förrådsutrymme.

Vi har även ett stall på Moholms säteri med 4 lösdrifter och stall med 10 boxar samt oändligt stora naturhagar.
Vilket ger den bästa starten i livet vi kan tänka oss för våra föl och unghästar.

På gården finns också en paddock 25*65, skrittmaskin och ridhus.

Ridhuset är isolerat med yttermåtten 71*26 meter, där sista skeppet är i två våningar innehållande på bottenvåningen entré, läktare, hinderbod, maskinrum, förråd mm. Övervåningen är inredd med två stora rum för boende totalt 12 sängplatser, stort badrum/omklädningsrum, konferens/utbildningssal med komplett kök mm. Ytan per plan är ca 150 m2.

Ridhuset är utrustad med den absolut modernaste teknologi vad gäller i princip allt, vi har ett ridunderlag som är helt datorstyrt vad gäller bevattning (ändrar dess beskaffenhet, hårdhet, svikt mm), bevattningen sker via 10 km slang under själva underlaget. Över bevattningen har vi fibersand från Expåra.

Ventilationssystemet är en egen uppfinning bestående av fläktar i ena ytterväggen som använder sargen som kanalisation för att distribuera luftflödet i huset, det öppningsbara taket är också datorstyrt så maximal ventilation skall kunna uppnås. Orsaken till att vi lagt så mycket energi på ventilationen är att isolerade ridhus lätt blir fuktiga pga att man måste bevattna underlaget mycket.

I övrigt så har vi lagt mycket energi på att få en bra inomhus miljö vad gäller fukt, luftkvalitet, värme/kyla samt akustik, vi har bl.a lagt in akustikplattor i hela taket (totalt 2000 m2) för att uppnå en acceptabel efterklangstid.

eu_fond