Ridhus

Drömmen om ett eget stall har funnits i många många år. Hösten 2010 sattes grävskopan i marken och stall, hagar och ridbana började ta form. Ett år senare var det dags att flytta in.

Stall Krabbängen är beläget i Moholm, Västra Götalands län. Stallet består av 8 boxar samt verkstad och garagedel. På Gården finns också en stor paddock 25 x 65 meter med specialunderlag som fjädrar under hästarna och en stor hinderpark.

I dagsläget har vi även ett stall på Moholms säteri bestående av 10 boxar stora gräshagar samt paddock och här bedrivs den största delen av Stall Krabbängens avelsverksamhet.

Ridhuset är isolerat med yttermåtten 71*26 meter, där sista skeppet är i två våningar innehållande på bottenvåningen entré, läktare, hinder bod, maskinrum, förråd mm. Övervåningen är inredd med två stora rum för boende totalt 12 sängplatser, stort badrum/omklädningsrum, konferens/utbildningssal med komplett kök mm. Ytan per plan är ca 150 m2.

Ridhuset är utrustad med den absolut modernaste teknologi vad gäller i princip allt, vi har ett ridunderlag som är helt datorstyrt vad gäller bevattning (ändrar dess beskaffenhet, hårdhet, svikt mm), bevattningen sker via 10 km slang under själva underlaget, sanden är speciellt framtagen för våra behov levererad av baskarpsand.

Ventilationssystemet är en egen uppfinning bestående av fläktar i ena ytterväggen som använder sargen som kanalisation för att distribuera luftflödet i huset, det öppningsbara taket är också datorstyrt så maximal ventilation skall kunna uppnås. Orsaken till att vi lagt så mycket energi på ventilationen är att isolerade ridhus blir väldigt fuktiga pga att man måste bevattna väldigt mycket.

I övrigt så har vi lagt mycket energi på att få en bra inomhus miljö vad gäller fukt, luftkvalitet, värme/kyla samt akustik, vi har bl.a lagt in akustikplattor i hela taket (totalt 2000 m2) för att uppnå en acceptabel efterklangstid.

eu_fond