Drömmen om ett eget stall har funnits i många år. Hösten 2010 blev drömmen till verklighet!

14 boxar, skrittmaskin och utebana

Drömmen om ett eget stall hur funnits i många år. Hösten 2010 sattes grävskopan i marken och stall, hagar samt ridbana började ta form. Ett år senare var det dags att flytta in!

Stall Krabbängen är beläget i Moholm, Västra Götalands län. Vi har två stall, utebana 25*65 och skrittmaskin. I det stora stallet, som består av åtta boxar, finns även uppbindningsplatser, spolspilta, verkstad och garagedel. Och i det lilla stallet, som har sex boxar, finns också uppbindningsplatser, garage och förrådsutrymme.

Utanför stallet finns också en utebana som är 25*65 m samt en skrittmaskin.

Fyra lösdrifter och naturhagar

För våra fölston med föl och unghästar har vi ett stall på Moholms säteri med fyra lösdrifter och ett stall med tio boxar samt oändligt stora naturhagar. Mycket utevistelse och stora hagar ger den bästa starten i livet vi kan tänka oss för våra föl och unghästar!

Ridhus

Ridhuset är isolerat, med yttermåtten 71*26 meter, där sista skeppet är i två våningar. För bästa miljö att vistas i, är ridhuset utrustat med den absolut modernaste teknologi vad gäller i princip allt. Ridunderlaget är helt datorstyrt vad gäller bevattning så vi kan på ett smidigt och digitalt sätt ändra beskaffenheten, hårdheten, svikten med mera. Bevattningen sker via en tio km lång slang under själva underlaget – fibersand från Expåra.

Ventilationssystemet är en egen uppfinning bestående av fläktar i ena ytterväggen som använder sargen som kanalisation för att distribuera luftflödet i hela hallen. Det öppningsbara taket är också datorstyrt, så maximal ventilation ska kunna uppnås. Orsaken till att vi lagt så mycket energi på ventilationen är att isolerade ridhus lätt blir fuktiga p.g.a. att man måste bevattna underlaget mycket.

I övrigt har vi lagt mycket energi på att få till en så bra inomhusmiljö som möjligt vad gäller fukt, luftkvalitet, värme/kyla samt akustik. För akustiken har vi bl.a. lagt in akustikplattor i hela taken, totalt 2000 m2, för att uppnå en acceptabel efterklangstid.

Sociala ytor

På ena kortsidan finns de “sociala ytorna” fördelat på två plan á 150 m2. På bottenvåningen hittar du entré, läktare, hinderbod, maskinrum och förråd. Övervåningen har ett stort badrum/omklädningsrum, n konferens-/utbildningssal med komplett kök och två stora rum för övernattande gäster med totalt tolv sängplatser.

Vill du rida på någon av våra banor?

Välkommen att kontakta oss för att stämma av ledig tid. Vi uppdaterar även lediga tider på vår Facebooksida. Swish 100:-/ekipage sker direkt till 123 02 22 166.